A. MEZŐK, HULLÁMOK, SUGÁRZÁSOK

BAUBIOLOGIE MAES / Institut für Baubiologie + Ökologie IBN SZTENDERD

A. MEZŐK, HULLÁMOK, SUGÁRZÁSOK

1 – ELEKTROSZMOG: VÁLTAKOZÓ ELEKTROMOS MEZŐK,
(Extrém alcsony és nagyon alacsony frekvenciák, ELF/VLF)

Forrásai: váltóáramú elektromos készülékek és berendezések, vezetékek, kábelek, falszerkezetek, födém és padlószerkezetek, stb…
Mérése és meghatározása: elektromos térerősség (V/m), emberi testfeszültség (mV), valamint meg kell határozni az alapfrekvenciát (Hz) és vizsgálni kell azok felharmonikus rezgéseit is.

2 – ELEKTROSZMOG: VÁLTAKOZÓ MÁGNESES MEZŐK
(Extrém alcsony és nagyon alacsony frekvenciák, ELF/VLF)
Forrásai: váltóáramú elektromos készülékek és berendezések, vezetékek, föld és légkábelek, transzformátorok, motorok, stb…
Mérése és meghatározása: mágneses indukció (nT), emberi testfeszültség (mV), valamint meg kell határozni forrásukat (villamos energiai hálózat, vasúti vontatás, stb) és az alapfrekvenciát (Hz) és vizsgálni kell azok felharmonikus rezgéseit is.

3 – ELEKTROSZMOG: RÁDIÓFREKVENCIÁS SUGÁRZÁSOK
(Magas frekvenciás elektromágneses sugárzás HF)
Forrásai: mobiltelefon technológiák, broadcast műsorszórás, RF adók, vezeték nélküli kommunikációs rendszerek, radarrendszerek, stb...
Mérése és meghatározása: teljesítménysűrűség (μW/m²), domináns forrás beazonosítása, jel fajtájának meghatározása.(pulzálás, moduláció,stb…)

4 – ELEKTROSZMOG: SZTATIKUS ELEKTROMOS MEZŐK (elektrosztatika)
Forrásai: szintetikus szőnyeg, drapéria és textil, műanyag bevonatok, lakkok, kitömött játék állatok, TV vagy számítógép képernyő,stb ...
Mérése és meghatározása: elektrosztatikus potenciál (V) valamint a kisülési idő (S)

5 – ELEKTROSZMOG: STATIKUS MÁGNESES MEZŐK (magnetosztatika)
Forrásai: acél alkatrészek, ágyak, matracok, bútorok, berendezések, épület tömege, egyenáramú rendszerek, napelemek,stb ...
Mérése és meghatározása: a föld mágneses terének torzulása statikus térbeli indukció eltérése, (μT, acél), az indukció időbeli változása, (μT, elektromos)iránytű eltérése ( fok )

6 – RADIOAKTIVITÁS (Gamma sugárzás, Radon)
Forrásai: építőanyagok, kövek, csempék, kohósalak, hulladékok, eszközök, régiségek, talaj,
környezet, szellőzés, stb…
Mérése és meghatározása: dózisegyenérték (nSv/h, %) valamint radon koncentráció (Bq/m3)

7 – FÖLDSUGÁRZÁS: FÖLDTANI PROBLÉMÁK (geomágneses mező, földsugárzás)
Forrásai: A földkéregben lévő áram és a radioaktivitást, geológiai törések, talajhibák,
repedések, földalatti vízfolyások ...
Mérése és meghatározása: mágneses mező (nT), sugárzás (IPS), a föld és annak feltűnő hibái (%)

8 – HANG ÉS VIBRÁCIÓ (léghang, testhang)
Forrásai: utcai zaj, vasút, ipari épületek, berendezések, gépek, motorok, transzformátorok,
hidak – közutak, stb ...
Mérése és meghatározása: hallható, infra és ultrahangok, vibrációs rezgés (dB,m/s²)


Káros sugárzások az Ön lakásában is jelen vannak.
Járjunk utána!

Segítek, hogy nyugodtan aludjon.
06-30-444-74-41
almasyzsolt@gmail.com